VISI & MISI

VISI

Organisasi yang menjadi tulang belakang kepada penyebaran ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah dalam aspek penyaluran dana dan pembangunan.

MISI

Menyalurkan bantuan dana dan tajaan pendidikan kepada para penuntut ilmu, anak yatim dan mereka yang memerlukan. Membangun dan menyediakan prasarana di institusi pendidikan Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam dan luar negara.