INFAQ SECARA ANSURAN - YAYASAN SOFA

Infaq Pembangunan Kompleks Pendidikan Islam As Sofa Mantau di Seremban

*Selepas pembayaran dilakukan, sebarang pembatalan pembayaran atau pembayaran balik tidak akan dikembalikan.

Sila pilih pakej infak secara ansuran dibawah. pemotongan infaq ansuran akan dilakukan secara automatik di  kad Debit/Credit anda secara bulanan. 

lafaz, infaq

“Saya dengan ini berinfaq sebanyak (jumlah wang yang diinfaqkan) atas nama (niat infaq atas nama siapa) untuk membina Institusi Imam Ahmad Ibn Idris yang dikelola oleh Yayasan Sofa kerana Allah SWT”.

Selepas membaca akad ini, anda boleh isi borang maklumat di bawah dan membuat transaksi infaq. ﷺ

RM500

Pakej Firdaus

RM250

Pakej Adnan

RM100

Pakej Na'im

RM20

Pakej Makwa

INFAQ UMUM

Minimum RM10

Translate »